Bezpečnostní řezač pro L+P ruku, OLFA, SK-4

Oblast použití řezače OLFA SK-4:

Typy čepelí:
• HOB-2 (XB 108F)
• RSKB-2
• SKB-2

Vyhledávání